Verschillende visies achterhalen door een groepsdiscussie

Doel

We kunnen een focusgroep sessie erg breed inzetten, zo kunnen we bijvoorbeeld achter meer informatie over de respondenten, de meningen, motieven, gevoelens, gedachten, wensen en behoeften, ideeën, houdingen, voorkeuren, prioriteiten, ervaringen, input voor andere methoden, uitleg voor resultaten van andere methoden, enzovoorts komen. Als we respondenten van te voren of tijdens de sessie om laten gaan met een testobject kunnen we achter positieve en negatieve punten, frustraties, problemen, uitdagingen, nieuwe ideeën, houdingen, meningen, voorkeuren, eerste reacties en prioritenten met betrekking tot het testobject komen.

Uitleg

Een focus groep sessie is een groepsmethode die handig is om in een korte tijd veel informatie te krijgen van verschillende respondenten. We proberen een discussie uit te lokken tussen vier tot tien respondenten uit de doelgroep aan de hand van een draaiboek. Voor of na het uitvoeren van de sessie kunnen we aan de respondenten vragen of zij een enquête invullen, hierdoor kunnen we achter kwantitatieve informatie komen, zoals frequenties van het uitvoeren van een taak.

Hou er rekening mee dat de informatie niet gegeneraliseerd kan worden over de gehele doelgroep, het aantal gebruikte respondenten is namelijk niet representatief. We kunnen wel de informatie gebruiken om verder kwantitatief onderzoek te doen en we kunnen wel aangeven dat er uit de sessie is gekomen dat ergens behoeften aan is.

Er zijn twee verschillende versies:

Focusgroep sessie met testobject

Voor of tijdens het uitvoeren van de sessie kunnen we respondenten om laten gaan met een testobject: (een vereenvoudigde weergave van) de website. Op die manier hoeft de groep zich niet in te beelden hoe het product werkt, maar weten ze dit omdat ze het voor of tijdens de sessie hebben gebruikt.

Focusgroep sessie zonder testobject

Deze sessie voer we uit door vragen te stellen, stellingen voor te leggen, prioriteiten te laten stellen, creatieve opdrachten uit te voeren en de discussie tussen de respondenten te stimuleren.

Planning

Een focusgroep sessie kunnen we tijdens het gehele ontwikkelproces inzetten, omdat we helemaal vrij zijn om te kiezen waar we het met de respondenten over gaat hebben en hoe we achter die informatie komen die we nodig hebben.

Aanvullende methoden

Uit te voeren vlak voor of na een Focusgroep Sessie

 • Een enquête om bijvoorbeeld achter frequenties te komen of prioriteiten.
 • Een observatie om te zien hoe respondenten om gaan met een testobject.
 • Een wensen en behoeften analyse, zodat de uitkomsten besproken kunnen worden in de sessie.
 • MoSCoW om vervolgens die resultaten te bespreken of hier dieper op in te gaan.

Input verkregen van de volgende methoden

 • Om verduidelijking te krijgen op de verkregen resultaten uit een enquête.
 • Om te testen wat de respondenten vinden van ideeën uit de wensen en behoeften analyse.
 • Om meer informatie te krijgen over de resultaten van de observaties.
 • Om verschillende visies te krijgen op standpunten die uit interviews kwamen.

Uitput geven aan de volgende methoden om…

 • Om een vraag te achterhalen voor de wensen en behoeften analyse.
 • Om mogelijke taken en stappen te achterhalen voor het uitvoeren van een groepstaak analyse.
 • Om objecten te identificeren die bij een card sorting gesorteerd kunnen worden.
 • Om achter items te komen die gesorteerd kunnen worden met behulp van MoSCoW.
 • Om het identificeren van mogelijke scenario’s voor buy a feature.
 • Om achter de meest genoemde antwoorden voor in een enquête te komen, waar uit gekozen kan worden.
 • Om vragen te achterhalen en te testen voor een enquête.
 • Om kwalitatieve gegevens te controleren met een kwantitatieve enquête.
 • Om vragen samen te stellen voor een interview, zodat we dieper op iets in kan gaan.
 • Om achter realistische taken te komen voor een observatie.
 • Om achter realistische taken te komen voor tree testing.
 • Om ideeën op te doen voor de verschillen in een a/b testing.

Vergeleken met andere methoden

Vergeleken met interviews

We kunnen een focusgroep sessie zien als een groepsinterview, daarom komen deze twee methoden soms met elkaar overeen. Tijdens een focusgroep sessie zijn er meer mensen aan het praten. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen:

Voordelen

• We krijgen meer informatie in een kortere tijd.
• De zaken worden van verschillende kanten belicht.
• We hebben groepssynergie, waardoor de groep door elkaar op andere manieren kan gaan nadenken over de gestelde vraag.
• Het is makkelijker om mensen creatief bezig te laten zijn, omdat dit aanstekelijk werkt.

Nadelen

• We kunnen niet diep ingaan op de antwoorden, omdat we iedereen ongeveer even veel aan het woord wil hebben, daardoor krijg we geen gedetailleerde informatie, dit kan wel krijgen uit een interview.
• Een respondent kan tijdens een interview niet beïnvloed worden door een andere respondent
• We kunnen meer topics behandelen tijdens een interview, omdat we hier meer tijd voor hebt.
• Notulist nodig omdat de sessieleider zich op de sessie moet richten.

Vergeleken met enquêtes

Enquêtes zijn handig om kwantitatieve gegevens te krijgen, deze kunnen we niet krijgen uit het uitvoeren van een focusgroep sessie, omdat we deze gegevens niet kan generaliseren over de gehele doelgroep, want daar heb we te weinig respondenten voor. Met een enquête kunnen we wel de kwalitatieve gegevens van de focusgroep sessie controleren en onderbouwen.

Vergeleken met observaties

Er is een verschil tussen wat mensen denken of zeggen te doen en wat ze daadwerkelijk doen. Het is daarom van belang om een focusgroep sessie te combineren met een observatie.

Voor- en nadelen en aandachtspunten

Voordelen

 • Dankzij de groepssynergie komen er punten naar boven waar een respondent misschien niet aan gedacht had als we hem hadden geïnterviewd.
 • We komen snel en in één sessie achter verschillende visies over hetzelfde onderwerp.
 • Het is heel erg leuk om uit te voeren en om aan deel te nemen.

Nadelen

 • We kunnen niet heel diep ingaan op antwoorden, omdat we iedereen ongeveer even veel aan het woord wil hebben.
 • Er kunnen dominante respondenten tussen zitten, wat het balans van de groep kan verstoren.

Aandachtspunten

 • Er zit een verschil in wat een respondent zegt te doen en wat een respondent daadwerkelijk doet. Dit kan met verschillende dingen te maken hebben: de respondent zegt wat hij denkt dat de sessieleider wil horen, ze weten niet precies hoe ze iets daadwerkelijk doen of andere redenen. We kunnen hier op inspelen de vragen zorgvuldig uit te zoeken en door respondenten daadwerkelijk om te laten gaan met een testobject of met de website.
 • De gegevens kunnen we niet generaliseren over de gehele populatie, omdat we niet zeker kunnen weten of de antwoorden matchen met de algemene populatie. Hier kunnen we dan beter een enquête voor gebruiken.