Een snelle brainstormsessie over de inhoud

Doel

Het achterhalen van de wensen en behoeften van de respondenten met betrekking tot de inhoud van de website. We kunnen achter content, features of karakteristieken komen die de respondenten graag willen zien of moeten hebben. Daarnaast kunnen we nieuwe, innovatieve ideeën tegen komen. Het stoppen van feature-creep: het teveel toevoegen van features omdat het ‘cool’ of ‘handig’ zou zijn. Als het niet naar voren kwam in de wensen en behoeften analyse, dan heeft de doelgroep het waarschijnlijk niet nodig.

Uitleg

Bij een wensen en behoeften analyse brainstormen 6 tot 12 respondenten naar aanleiding van een vraag één tot twee uur over mogelijke content, features en karakteristieken die ze nodig hebben of willen zien. De ideeën worden samengevat door de sessieleider en opgeschreven door een notulist op een plaats waar iedereen ze kan lezen. Na de brainstromsessie worden ze individueel door de respondenten geprioriteerd. Het snelle karakter van de brainstormsessie, het grote aantal respondenten in één sessie en de korte analysetijd maakt deze methode een relatief goedkope manier om snel informatie te krijgen over de wensen en behoeften van respondenten.

Uiteindelijk hebben we een beeld van de belangrijkste features, content of karakteristieken die de website moet hebben, zonder dat we er te veel of te weinig van hebben, ook kunnen we innovatieve ideeën tegen komen die gebruikt kunnen worden.

Planning

Deze methode kan in iedere fase gebruikt worden, maar levert het meeste op aan het begin van het ontwikkelingsproces omdat de uitkomsten van de gebruikerseisen dan gebruikt kunnen worden als een hulpmiddel voor het opstellen van de website. In andere fases kan het gebruikt worden om te bevestigen of controleren of er voldaan wordt aan de wensen en behoeften van de doelgroep. Let er wel op dat de uitkomsten gelden als hulpmiddel en dat we nog meer onderzoek moet doen om de behoeften en wensen te controleren.

Aanvullende methoden

We gebruiken de wensen en behoeften analyse om erachter te komen wat de doelgroep daadwerkelijk wil zien en wat ze nodig hebben in de website. We gebruiken andere methoden om hier dieper op in te gaan en meer informatie over te krijgen.

Uitput geven aan de volgende methoden

 • Om mogelijke taken te achterhalen voor het uitvoeren van een groepstaak analyse.
 • Om objecten te identificeren die bij een card sorting gesorteerd kunnen worden.
 • Om achter items te komen die gesorteerd kunnen worden met behulp van MoSCoW.
 • Om het identificeren van mogelijke scenario’s voor buy a feature.
 • Om vragen bedenken om te gebruiken in een focusgroep sessie.
 • Om vragen te bedenken voor een enquête.
 • Om vragen samen te stellen voor een interview.
 • Om achter realistische taken te komen voor een observatie.
 • Om achter realistische taken te komen voor tree testing.

Input verkregen van de volgende methoden

De vraag voor het uitvoeren van een wensen en behoeften analyse kan bedacht zijn tijdens het uitvoeren van focusgroep sessies, interviews of andere methoden.

Voor- en nadelen en aandachtspunten

Voordelen

 • We komen snel aan resultaten waar we iets mee kunnen.
 • De resultaten kunnen we binnen twee uur na de sessie verwerkt hebben.
 • Goedkoop.
 • De wensen en behoeften worden geprioriteerd, hierdoor weet we waar de meeste behoeften aan is.
 • The sky is the limit, waardoor er innovatieve ideeën naar boven kunnen komen.
 • In de prioriteitensessie kunnen de respondenten opschrijven waarom ze iets belangrijk vinden en wat ze eronder verstaan.

Nadelen

 • We kunnen niet diep ingaan op de ideeën omdat we hier de tijd niet voor hebben.