Vaststellen van een ideale informatie architectuur

Doel

Het opdoen van ideeën voor een gebruiksvriendelijke structuur of informatie architectuur door te zien hoe respondenten content of features ordenen, organiseren en categoriseren. Daarnaast kunnen we achter het gebruik van termen, jargon en afkortingen komen als we de respondenten aanpassingen laat doen aan de kaarten, hierdoor kunnen we de content verbeteren. Ook kunnen er missende objecten of juist overbodige objecten te voorschijn komen.

Uitleg

Door middel van card sorting kunnen we erachter komen hoe informatie geclusterd wordt door respondenten en hoe de informatie architectuur eruit kan komen te zien, zodat deze overeen komt met de verwachtingen van de respondenten. Daarnaast kunnen we meer te weten komen over de organisatie van de website, de inhoud en de termen die respondenten gebruiken. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal kaarten met (sub)categorieën en content die de respondenten mogen ordenen.

Er zijn verschillende variaties card sorting. De variaties verschillen op een aantal vlakken van elkaar, maar zijn grotendeels gelijk.

 • Gesloten card sorting: respondenten sorteren de kaarten die ze hebben en veranderen hier niets aan.
 • Open card sorting: respondenten mogen kaarten aanpassen, verwijderen, toevoegen en zelf categorieën bedenken.
 • Online card sorting: online tools gebruiken voor het uitvoeren van een card sorting
 • Card sorting met think aloud: respondenten leggen uit waarom zij bepaalde zaken ordenen.
 • Delphi card sorting: verschillende respondenten werken na elkaar aan één informatie architectuur.
 • Group card sorting: meerdere respondenten discussiëren tegelijk over de sortering van de kaarten.

 

Planning

Ontwikkelproces

Een card sorting kan tijdens het hele ontwikkelproces ingezet worden. Let er wel op, dat hoe langer we hiermee wachten, hoe langer het duurt om de aanpassingen te maken en hoe duurder dit is.

Planning in het onderzoek

Voordat we iets op de kaartjes kan schrijven, moeten we weten wat we erop wil hebben. We kunnen hiervoor de indeling van de informatie architectuur gebruiken. Hier kunnen we achter komen door de site map van de te verbeteren website te gebruiken, de website uit te pluizen en zelf een site map te maken of een gesprek te voeren met de opdrachtgever.

Aanvullende methoden

We kunnen ervoor kiezen om respondenten van tevoren te interviewen of een enquête in te laten vullen om aanvullende informatie te krijgen. Daarnaast kunnen we ze voor of na het uitvoeren van de card sorting de MoSCoW methode laten uitvoeren, om de belangrijkste dingen eruit te filteren.

Na het uitvoeren van een card sorting, hebben we een idee van de mogelijke categorieën voor de navigatie, de informatie architectuur of de organisatie van de website. Om te zien of de aanpassingen hebben geholpen, kunnen we tree testing doen om de oorspronkelijke en nieuwe structuur tegen elkaar te kunnen beoordelen.

Input verkregen van de volgende methoden

Uitput geven aan de volgende methode

Vergeleken met andere methoden

We zien tree testing als een goede aanvulling op het uitvoeren van een card sorting door een paar belangrijke verschillen tussen deze twee methoden.

1. Bij card sorting worden de respondenten gevraagd om content te categoriseren, ordenen en organiseren. Bij het uitvoeren van deze methode worden er ideeën opgedaan voor de meest handige informatie architectuur en kan de structuur bepaald worden. Door het uitvoeren van tree testing wordt deze geëvalueerd en worden er problemen achterhaald.

2. Daarnaast is het voor respondenten makkelijker om feedback te geven op een structuur die ze aan het testen zijn tijdens tree testing, dan als ze bezig zijn met het structureren van zaken tijdens card sorting.

3. Bij tree testing voeren de respondenten taken uit, dit is een betere weerspiegeling van de werkelijkheid dan het categoriseren van content. Daarom lijkt tree testing meer op een erg versimpelde observatie dan op een card sorting.

We zien tree testing dus als een goede aanvulling op het uitvoeren van een card sorting.

Voor- en nadelen en aandachtspunten

Voordelen

 • Simpel, goedkoop en snel uit te voeren.
 • Zorgt voor een goede fundering van de informatie architectuur.
 • Gebruik van online tools kan de uitvoering, de verwerking en de analyse vergemakkelijken.
 • Flexibiliteit door verschillende versies.

Nadelen 

 • Alleen de structuur wordt mee genomen, niet de lay-out.
 • Het is niet op taken gebaseerd, waardoor de resultaten tijdens het gebruik toch iets minder bruikbaar zijn.
 • De consistentie van de resultaten kunnen erg verschillen.
 • Het is lastig voor respondenten om feedback te geven over de inhoud als ze bezig zijn met het sorteren.

Aandachtspunten 

 • Als we gebruikers gebruiken met een mentaal model, dat niet overeenkomt met die van de doelgroep, kan dat meer kwaad dan goed doen. Gebruik daarom respondenten die verstand hebben van het domein waar we over we card sorting houdt.
 • Gebruik de resultaten als een richtlijn, maar neem ze niet één op één over.

Voor- en nadelen verschillende versies

Er zijn verschillende varianten card sorting. Ze hebben allen hun voor- en nadelen. Als we evaluerende, kwantitatieve informatie wil hebben, gebruiken we gesloten of de online card sorting. Willen we meer informatie over het waarom achter de kwantitatieve resultaten, dan kiezen we voor een open, een group of een Delphi card sorting. We kunnen gemakkelijk het een na het ander uitvoeren. Zo kunnen we eerst een gesloten card sorting uitvoeren met veel respondenten voor de kwantitatieve gegevens en vervolgens een card sorting met think aloud doen als we meer inzicht wil hebben in het ‘waarom’.

 

Gesloten card sorting

Respondenten sorteren de kaarten onder categorieën die van tevoren zijn bepaald en veranderen verder niets.

Voordelen

 • De gemakkelijkste versie van card sorting.
 • Het kan zorgen voor een goede basis dankzij de kwantitatieve gegevens, zaken die we na het uitvoeren van een gesloten card sorting niet snappen, kunnen we uitzoeken met een open card sorting, card sorting met think aloud of group card sorting.
 • We kunnen heel gemakkelijk tests uitvoeren en analyseren met online tools.
 • We kunnen ook individuele groepssessies houden, waarbij meerdere respondenten tegelijk werken aan hun eigen sorting.
 • We hebben een toezichthoudende rol als onderzoeker.

Nadelen

 • We krijgen kwalitatieve gegevens, daarom weet we niet waarom mensen iets ergens plaatsen.
 • We moet oppassen met de resultaten uit kwantitatieve gegevens, zeker als we minder dan 15 respondenten hebben gebruikt, is dit niet representatief.
 • We kunnen geen subcategorieën laten aanmaken.

 

Open card sorting

Respondenten moeten zelf (sub)categorieën bedenken en mogen de benaming van kaarten en de definities aanpassen, kaarten verwijderen en toevoegen.

Voordelen

 • We kunnen ook individuele groepssessies houden, waarbij meerdere respondenten tegelijk werken aan hun eigen sorting.
 • We krijgen zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens binnen.
 • Respondenten kunnen zelf (sub) categorieën bedenken.
 • De benaming van de categorieën komt overeen met hun verwachtingen.
 • We krijgen meer informatie over het ‘waarom’, hierdoor weet we de achterliggende gedachten.
 • We hebben een toezichthoudende rol als onderzoeker.

Nadelen

 • Aangepaste kaarten zijn niet te verwerken met een tool en moet dus handmatig gebeuren.
 • De analyse is moeilijker dan bij een gesloten card sorting.
 • We moeten het doen met de geschreven informatie, we kunnen niet dieper ingaan op de redenen, dat kan wel bij card sorting met think aloud.

 

Online card sorting

Online tools gebruiken voor het uitvoeren van een card sorting.

voordelen

 • Afstand is geen probleem.
 • We kunnen meer respondenten krijgen om hier aan mee te doen.
 • Analyse en uitvoering is makkelijker.
 • De respondenten voeren de taak uit wanneer het hen uitkomt.
 • Respondenten kunnen meestal alle kaartjes zien, dat is fysiek lastiger.

nadelen

 • Als we het online doet, is het lastiger om te weten of de respondenten onder de juiste gebruikersgroep vallen, hierdoor is het beter om meer respondenten uit te nodigen.
 • De gegevens zijn kwantitatief.
 • We kunnen een gesloten card sorting doen, tijdens een open card sorting kunnen we alleen de namen van de categorieën aan laten passen.
 • Respondenten kunnen geen vragen stellen.
 • We krijgen geen kwalitatieve gegevens, waardoor we niet dieper in kunnen gaan op de reden waarom ze iets doen.
 • We kunnen geen definities toevoegen.

 

Card sorting met think aloud 

Respondenten leggen door think aloud uit waarom zij bepaalde zaken ordenen, hierdoor kunnen we achter de achterliggende gedachten komen.

Voordelen

 • We kunnen dieper ingaan op de informatie die we krijgen, dat kan niet bij de andere versies.

Nadelen

 • We kunnen niet kiezen voor een individuele groepssessie of een normale groepssessie.
 • We hebben meer tijd nodig voor de uitvoering, omdat de respondenten moeten uitleggen waarom ze bepaalde dingen bij elkaar doen.

 

Delphi Card Sorting

Verschillende respondenten werken na elkaar aan één groep kaarten, om zo één verfijnd model te creëren.

Voordelen (in vergelijking met open card sorting)

 • Betere resultaten. - Minder respondenten nodig .
 • Analyse tijd is korter, omdat er uiteindelijk één structuur uitkomt.
 • Ccognitieve belasting van de respondenten is minder omdat ze de structuur niet hoeven op te bouwen, waardoor ze minder tijd nodig hebben voor de uitvoering en ze meer vertellen over de redenen erachter.
 • Extremen worden eruit gehaald.
 • We hebben een toezichthoudende rol als onderzoeker.

Nadelen (in vergelijking met open card sorting)

 • We kunnen niet kiezen voor een individuele groepssessie of een groepssessie in het algemeen.
 • We kunnen geen online tools gebruiken voor de uitvoering.
 • De respondenten zijn beïnvloed door wat de vorige respondent heeft gemaakt. Hierdoor kan het zijn dat de respondenten dingen over het hoofd zien.

 

Group Card Sorting

Meerdere respondenten discussiëren tegelijk over de sortering van de kaarten.

Voordelen

 • We krijgen inzicht in wat de respondenten vinden en denken.
 • Respondenten werken samen aan één structuur, daarom is de werwerking en analyse veel makkelijker.
 • We krijgen zes keer sneller resultaat, dan bij een individuele card sorting of Delphi methode.

Nadelen

 • We moeten weer de rol van sessieleider op ons nemen en niet van toezichthouder.