Een gesprek met een doel.

Doel

We kunnen een interview erg breed inzetten: Meer informatie over de respondenten, de meningen, motieven, gevoelens, gedachten, wensen en behoeften, ideeën, houdingen, voorkeuren, prioriteiten, ervaringen, input voor andere methoden, uitleg voor resultaten van andere methoden, enzovoorts. Het ligt aan het doel van het project en waar we het interview voor in zetten.

Als we de respondent van te voren of tijdens de sessie om laat gaan met een testobject kunnen we achter positieve en negatieve punten, frustraties, problemen, uitdagingen, nieuwe ideeën, houdingen, meningen, voorkeuren, eerste reacties en prioritenten met betrekking tot het testobject komen.

Uitleg

Een interview is een één-op-één gesprek waarbij vragen worden gesteld aan een respondent die valt onder de juiste doelgroep om bepaalde informatie te achterhalen. Eén interview kan maximaal twee uur duren als een opzichzelfstaande methode, daarnaast kunnen we het ook gebruiken als aanvullende methode voor of na het uitvoeren van een andere methode om meer informatie te krijgen of omdat we de respondent niet uit zijn concentratie wil halen tijdens het uitvoeren van een andere methode.

We hebben verschillende versies interviews:

Ongestructureerd interview

Dit is een flexibele methode, waarbij zowel de onderzoeker als de respondent het gesprek kunnen sturen. Er wordt een topiclist gebruikt om vooral open vragen te stellen, hierdoor is het lastig om de vragen objectief te stellen. Daarnaast is het lastig om de gegevens te verwerken, aangezien er geen twee interviews hetzelfde zijn. Dit is een reden waarom het ongestructureerde interview niet vaak uitvoeren.

Gestructureerd interview

Deze versie lijkt op een mondelinge enquête, de vaak gesloten vragen staan namelijk al vast en we kunnen niet dieper in gaan op de antwoorden die gegeven worden. Dit maakt de analyse wel makkelijker. We gebruiken een gestructureerd interview vooral als het lastig is om respondenten te krijgen die een enquête invullen.

Semigestructureerd interview

Deze versie is een mix tussen het ongestructureerde interview en het gestructureerde interview. Het combineert gesloten en open vragen. We hebben van tevoren een aantal vragen opgesteld, waardoor het makkelijker is om objectief te blijven. Als we denken dat het belangrijk is om dieper in te gaan op een antwoord kunnen we doorvragen.

Planning

We kunnen een interview tijdens het gehele ontwikkelproces inzetten. Zo kunnen we het tijdens de analyse inzetten om meer informatie te krijgen over de wensen en behoeften van de doelgroep of om meer te weten te komen over de doelgroep zelf. Tijdens de ontwerpfase kunnen we het inzetten om te weten te komen hoe de respondent aankijkt tegen een testobject of een concept. Daarnaast kunnen we het tijdens de testfase inzetten om meer te weten te komen over de mening van de respondent nadat zij de website gebruikt hebben.

Aanvullende methoden

Een interview kan ingezet worden als een opzichzelfstaande methode of als aanvullende methode.

Uit te voeren als aanvullende methoden

We kunnen een interview uitvoeren voor of na elke individuele sessie.

Input verkregen van de volgende methoden

 • Om verduidelijking te krijgen op de verkregen resultaten uit een enquête.
 • Om te testen wat de respondenten vinden van ideeën uit de wensen en behoeften analyse.
 • Om meer informatie te krijgen over de resultaten van de observaties.

Uitput geven aan de volgende methoden

 • Om een vraag te achterhalen voor de wensen en behoeften analyse.
 • Om mogelijke taken en stappen te achterhalen voor het uitvoeren van een groepstaak analyse.
 • Om objecten te identificeren die bij een card sorting gesorteerd kunnen worden.
 • Om achter items te komen die gesorteerd kunnen worden met behulp van MoSCoW.
 • Om het identificeren van mogelijke scenario’s voor buy a feature.
 • Om achter de meest genoemde antwoorden voor in een enquête te komen, waar uit gekozen kan worden.
 • Om vragen te achterhalen en te testen voor een enquête.
 • Om vragen te bedenken voor een enquête.
 • Om vragen bedenken om te gebruiken in een focusgroep sessie.
 • Om achter realistische taken te komen voor een observatie of tree testing.

Vergeleken met andere methoden

Vergeleken met focusgroep sessie

We kunnen een focusgroep sessie zien als een groepsinterview, daarom komen deze twee methoden soms met elkaar overeen. Tijdens een focusgroep sessie zijn er meer mensen aan het praten dan tijdens een interview. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen

voordelen

 • We kunnen zo diep ingaan op de antwoorden als we zelf willen of denken dat handig is.
 • De respondent kan niet beïnvloed worden door andere respondenten
 • We kunnen meer topics behandelen, omdat we er meer tijd is.
 • Makkelijker te overzien.
 • Geen notulist nodig.

Nadelen

 • We krijgen alleen de visie van één respondent per keer.
 • Geen groepssynergie.
 • Niet handig om te gebruiken als creatieve methode.
 • Het duurt langer om de methode uit te voeren met dezelfde hoeveelheid respondenten.

 

Vergeleken met enquêtes

Een enquête gebruiken we vooral om kwantitatieve gegevens te krijgen. Desondanks kan het soms handiger zijn om een interview af te nemen in plaats van een enquête.

Voordelen

 • We kunnen doorvragen.
 • Respondenten kunnen het aangeven als ze iets niet snappen, hierdoor hoeven we iets minder tijd te besteden aan het bedenken en testen van de vragen.
 • Handig als we weten op welke fysieke plek de doelgroep komt.
 • Handiger als mensen niet (kunnen) stoppen om een enquête in te vullen.
 • Respondenten zijn meer gemotiveerd om antwoord te geven.

Nadelen

 • Lastiger om de resultaten te verwerken en analyseren.
 • We moeten aanwezig zijn als onderzoeker.

 

Vergeleken met een observatie

Er is een verschil tussen wat mensen denken of zeggen te doen en wat ze daadwerkelijk doen. Het is daarom van belang om een interview te combineren met een observatie.

Voor- en nadelen en aandachtspunten

Voordelen

 • De respondent kan niet beïnvloed worden door andere respondenten.
 • We kunnen diep ingaan op de antwoorden.
 • Geen last van dominante respondenten.
 • Goedkoop.
 • Diepgaand inzicht in de visie van één respondent.
 • Er kunnen punten naar voren komen waar we van tevoren niet aan gedacht hebben.

Nadelen

 • Analyse van de resultaten kan lastig zijn.
 • Tijdens het doorvragen kan het als onderzoeker lastig zijn om onbevooroordeelde vragen te stellen.

Aandachtspunten

Er zit een verschil in wat een respondent zegt te doen en wat een respondent daadwerkelijk doet. Dit kan met verschillende dingen te maken hebben: de respondent zegt wat hij denkt dat de onderzoeker wil horen, hij weet niet precies hoe hij iets daadwerkelijk doet of andere redenen.