Een flow waar iedereen het over eens is.

Doel

Het doel van het uitvoeren van een groepstaak analyse is het achterhalen van de stappen die uitgevoerd worden door de bezoekers om taken uit te voeren. Het kan gebruikt worden om probleemgebieden te vinden in het gebruik, als concurrentieanalyse, als we nieuwe functies willen toevoegen, maar niet weten hoe de bezoeker deze taken wil en kan uitvoeren of als we gewoon willen weten hoe bezoekers te werk gaan. Daarnaast kunnen we een Groepstaak Analyse gebruiken om achter jargon of afkortingen te komen die de doelgroep gebruikt en achter meningen komen die de respondenten hebben over de website.

Uitleg

Een groepstaak analyse is een groepssessie van maximaal twee uur waarin vier tot zes respondenten samenwerken om de stappen en beslispunten op een rij te zetten die de respondenten nemen om een bepaalde taak uit te voeren. Dit kan gedaan worden voor de huidige omstandigheden maar ook voor de ideale omstandigheden. Hiermee kan achterhaald worden wat voor problemen er zijn met het uitvoeren van taken en op welke manieren deze opgelost kunnen worden. Doordat de respondenten met elkaar samen moeten werken en discussies gestimuleerd worden en er één flow uit moet komen, krijg we uiteindelijk één flow diagram die representatief is voor alle aanwezige respondenten.

Naast de stappen die ondernomen worden en de beslispunten waar ze voor komen te staan, kunnen we erachter komen waarom mensen bepaalde taken uitvoeren, extra informatie krijgen over bepaalde stappen, erachter komen welke stappen als minder leuk gezien worden en waarom. Te weten komen wat voor uitzonderingen er zijn en welke andere mensen te maken hebben met het uitvoeren van de taak en wat termen zijn die gebruikt worden door de doelgroep.

Planning

Ontwikkelproces

Deze methode kan in iedere fase gebruikt worden, maar levert het meeste op aan het begin van het ontwikkelingsproces omdat de uitkomsten dan gebruikt kunnen worden als een hulpmiddel voor het opstellen van het interactieontwerp van de website. In andere fases kan het gebruikt worden om te bevestigen of controleren of er voldaan wordt aan de wensen en behoeften van de doelgroep en om problemen te verhelpen.

Planning in het onderzoek

We voeren pas een groepstaak analyse uit als we weten dat bezoekers problemen hebben met het uitvoeren van bepaalde taken. Het kan zijn dat de problemen naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van de onderstaande methoden of dat het aangekaart is door de opdrachtgever.

Aanvullende methoden

Input verkregen van

Vergeleken met andere methoden

Vergeleken met tree testing

Bij een groepstaak analyse kijken we naar hoe respondenten taken uitvoeren, aan de hand daarvan ga we kijken hoe we de informatie architectuur kunnen plaatsen en hoeveel stappen de bezoekers moeten nemen om een taak uit te voeren. We kijken naar hoe de respondenten tegen de website aankijken of taken willen uitvoeren, daardoor kunnen er problemen en oplossingen boven komen.

Bij tree testing komen er probleemgebieden boven water met betrekking tot de informatie architectuur en niet zo zeer tot het uitvoeren van taken. Het is een handig middel om te evalueren of de informatie architectuur goed in elkaar zit en om te zien waar de fouten zitten. Vervolgens kunnen er aanpassingen gedaan worden die weer geëvalueerd kunnen worden. De ene methode vervangt dus niet de ander.

Voor- en nadelen en aandachtspunten

Voordelen

 • De flow vertegenwoordigd de juiste flow van vier mensen in één.
 • Korte analysetijd.
 • Handig als we weinig tijd en middelen zijn.
 • Duidelijke resultaten.
 • Doordat we meer respondenten hebben, krijgen we groepssynergie waardoor er minder stappen gemist worden en er ideeën boven komen waar één respondent niet aan gedacht zou hebben.
 • Groepsdenken wordt niet aangemoedigd doordat de respondenten discussiëren over hun individuele situaties. De verschillen worden genoteerd. Zo worden ze niet beïnvloed om het met elkaar eens te zijn omdat de rest denkt dat het zo is.
 • We kunnen een groepstaak analyse ook uitvoeren als we nog niet weten wat de structuur is van de website.

Aandachtspunten

 • Veel van de ondergenoemde aandachtspunten kunnen voorkomen worden met observaties of veldstudies, maar als dit niet kan door geld of middelen is een groepstaak analyse een handig middel met veel voordelen.
 • Verlies van context – we zijn niet aanwezig in de ware setting. Door goede begeleidende skills en de groepsdiscussie, probeer we hier toch achter te komen.
 • Missende stappen of incorrecte beschrijving – vooral automatische, ingebakken of subtiele stappen kunnen respondenten vergeten . Door de groepsdiscussie kunnen deze toch naar boven komen.
 • Wat respondenten zeggen te doen en wat ze daadwerkelijk doen kan verschillen.
 • Respondenten kunnen uitzonderingen vergeten.